Generalforsamlingen er udsat

På grund af den nuværende Corona-situation og regeringens retningslinjer i forbindelse hermed udsættes Solrød Fjernvarmes generalforsamling, som var p…

Solrød Kommune Pressemeddelelse

Nu kan biogas blive til endnu mere lokal, grøn fjernvarme Overskudsvarme fra Solrød Biogas kan komme til at forsyne op i mod 324 husstande i Havdrup,…

Udnyttelse af overskudsvarme fra Solrød Biogas

Solrød Fjernvarmes bestyrelse besluttede den 10. marts 2020, at igangsætte et projekt til forsyning af Naurbjerg, Kirke Skensved og Havdrup med oversk…

Personlig henvendelse

På grund af den nuværende situation med fare for smitte med coronavirus, henstiller vi til, at personlig henvendelse på værket begrænses mest muligt.…

Årsopgørelse 2019 og Budget 2020

Årsopgørelsen for 2019 og budget for 2020 samt styringstabel for 2020 udsendes i slutningen af marts, men kan nu ses på E|Forsyning. Log på med forbru…

Stor interesse for Varmens Dag

Søndag den 2. februar afholdt Solrød Fjernvarme Varmens Dag. Der var stor interesse for at se den nye biogasmotor på værket og solanlægget i Havdrup,…

Varmens Dag - midt i en omstillingstid

Søndag den 2. februar inviterer Solrød Fjernvarme til Varmens Dag.  Det sker, mens der arbejdes intenst på en klimahandlingsplan på Christiansborg. Et…

Den grønne gas er nået til Havdrup

Til trods for problemer med våde marker og oversvømmede borehuller lykkedes det kort før jul at få etableret rørforbindelsen fra Solrød Biogas til var…

Biogasmotor på plads

Mens der stadig graves og bores for at etablere rørledningen fra Solrød Biogas til fjernvarmeværket i Havdrup, er den nye biogasmotor blevet leveret o…

Solrød Fjernvarme går videre med overskudsvarmeprojekt

Solrød  Fjernvarmes bestyrelse besluttede på sit seneste møde enstemmigt at gå videre med projektet til udnyttelse af overskudsvarme fra CP Kelco i Li…

Sort gas bliver grønt

Nu påbegyndes arbejdet med at forbinde Solrød Biogas med Solrød Fjernvarmes varmeværk i Havdrup. De sidste aftaler med lodsejere er ved at være på pla…

Zero emission

Fremover vil Solrød Fjernvarme kunne bevæge sig rundt i kommunen uden at bidrage til CO2 udledningen. I maj blev den gamle “diesel-hakker” varebil afl…

Ordinær generalforsamling den 23. maj 2019

Falske SMS'er i omløb

Vi oplever, at nogle forbrugere modtager SMS'er fra "Fjernvarmen" med link til betaling af skyldig saldo på 9 kr. Beskederne er skrevet med navn på mo…

Solanlæg gør Solrød lidt grønnere

130 tons CO2 – det er hvad solvarmeanlægget i Havdrup har sparet atmosfæren i 2018. Årets produktion har således levet helt op til forventningerne og…

40% af varmen i Solrød produceres på grøn biogas

Biogasmotoren på Solrød Fjernvarmeværk, som forsynes af ledning fra Solrød Biogasanlæg, har i 2018 dækket ca. 40 % af varmebehovet i Solrød. Motoren l…

Fjernvarmeprisen

Det har været fremme i pressen, at der på grund af grundbeløbets (tilskud fra staten) bortfald sker prisstigninger på fjernvarmen. Bortfaldet har inge…

Vores nye hjemmeside

Vi er glade for at præsentere vores nye hjemmeside, håber du finder det du leder efter. Og synes det er en god oplevelse.

Acontoopkrævning

Bemærk, at acontoopkrævningen sker kvartalsvis i januar, april, juli og oktober måned.

Solrød Fjernvarme 50 år

Solrød Fjernvarme kunne i 2018 fejre 50 års jubilæum. Se vores jubilæumsbrochure her til højre.