Anlægsperiode for fjernvarme i Fredensbovej-kvarteret

Hent dokumentet og se, hvornår I får fjernvarme i Fredensbovej-kvarteret.

Gravearbejde på Vestre Grænsevej og Pedersvej

Årsagen til, at vi ikke har retableret vejene endnu, skyldes at Andel mangler at skifte nogle meget gamle elledninger, det sker desværre først i slutn…

Husk at frostsikre din varmeinstallation

Det er helt ok at skrue ned for varmen i de rum der ikke bruges, men det kan blive meget dyrt at lukke helt for radiatorerne, vi anbefaler at der ikke…

Forbrugsoplysninger

Vi har udsendt oplysninger om fjernvarmeforbrug, og gør i den forbindelse opmærksom på at forbruget i de måneder, der ikke er aflæst, er lagt til i de…

NY ADRESSE

Vi flytter til Engvangen 14 pr. 1. november 2022 og deler fremover lokaler med Solrød Vandværk.

Havdrup fase 2 - informationsmøde

Havdrup fase 2 præsentation af infomøde. Hvis du er beboer i området kan du få lavet en beregning på den forventede varmepris. Kontakt Solrød Kommune,…

Grundejerforeningen Solvang

Præsentation fra informationsmøde kan ses her.

Indkaldelse Ordinær generalforsamling

Mandag den 9. maj 2022 kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, lokale 25.        Udvidet dagsorden ses her.

Naurbjergvej

Hovedgaden fra Søndermarksvej til Vestermarksvej

Udbygning af fjernvarme

Vi har tidligere annonceret, at vi i løbet af foråret 2022 forventede at holde informationsmøde om den fortsatte udrulning af fjernvarme - i daglig ta…

Termografering af fjernvarmenettet fra luften af en drone

Termografering af fjernvarmenettet fra luften Fjernvarmenettet i Havdrup og Gl. Havdrup skal nu termograferes fra luften af en drone. Det sker i perio…

Yderholmvej/Naurbjergvej

Etablering af fjernvarme fra Solrød Biogas til Havdrup

Erhvervskilen

Erhvervskilen tæt på tilslutning

OBS Ørnesædet

Vær opmærksom! Der er en mindre utæthed på ca. 200 l vand i døgnet. Jo før den opdages, jo mindre skade.

Droneflyvning

Termografering af fjernvarmenettet fra luften Fjernvarmenettet i Havdrup og Gl. Havdrup skal nu termograferes fra luften af en drone. Det sker i perio…

Ingen stigning i varmepriserne i 2022

Trods kraftigt stigende priser på olie, gas og el bliver det ikke dyrere at opvarme sin bolig, hvis man får leveret fjernvarme fra Solrød Fjernvarme. …

Status på fjernvarme til boliger i Naurbjerg og Åmarken

Havdrup fase 2

Fase 2 er under udarbejdelse, og ligger til godkendelse i Solrød Kommune. Processen er forhåbentlig godkendelse på næste byrådsmøde, herefter 4 ugers…

Ændring af Almindelige bestemmeler

I henhold til EU-reglerne er Solrød Fjernvarme forpligtet til at oplyse om energiforbrug jf. BEK nr. 2251 af 29/12/2020 - Bekendtgørelse om energivirk…

Hovedgaden Syd

Rundkørsel ved Hovedgaden

Hovedgaden Naurbjergvej

Kastanievangen mm

Fjernvarme Tykmosevej

Indkaldelse til Ordinær generalforsamling

Etablering af fjernvarmeledning

Anlægsarbejde i Havdrup

Budget for 2021 betyder prisfald

Det bliver billigere at aftage fjernvarme fra Solrød Fjernvarme i 2021. På året sidste bestyrelsesmøde kunne Værkets bestyrelse vedtage budgettet for…

Overskudsvarmeprojekt

Efter mange års planlægning og op- og nedture for projektet kan Solrød Fjernvarme a.m.b.a nu endelig sætte det første spadestik i jorden til det komme…

Green Hills får grøn fjernvarme

Det nye boligkvarter Green Hills, der er under opførelse ved Cordozavej, er også grønt, når det gælder opvarmningsformen. Om kort tid påbegynder Solrø…

Erhvervskilen tilsluttes fjernvarme i 2021

Netop nu foregår der store anlægsarbejder mellem Køge Bugt motorvejen og Ringsted banen på hver side af Åsvej. Her opføres Solrød Erhvervskile, som fu…

Højagervænget får grøn fjernvarme

Solrød Fjernvarme er pt. i gang med at udvide rørnettet, så beboerne på Højagervænget har en mulighed for at blive tilsluttet bekvem, billig og grøn f…

Termografering af fjernvarmenettet fra luften

Fjernvarmenettet i Solrød, Havdrup og Gl. Havdrup skal nu termograferes fra luften af en drone. Det sker i løbet af en enkelt nat i perioden 9. novemb…

Fjernvarmen i Solrød Fjernvarme er grøn og bliver ikke afgiftsbelagt

Der har de seneste dage i pressen været en nyhed om, at husejere kan forvente en stigning i varmeudgiften over de kommende år på 2,3 mia. kr. Baggrund…

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 17. september 2020 kl. 19:00 på Solrød Bibliotek, lokale 25.Dagsorden: Valg af dirigent Bestyrelsens b…

Generalforsamlingen er udsat

På grund af den nuværende Corona-situation og regeringens retningslinjer i forbindelse hermed udsættes Solrød Fjernvarmes generalforsamling, som var p…

Solrød Kommune Pressemeddelelse

Nu kan biogas blive til endnu mere lokal, grøn fjernvarme Overskudsvarme fra Solrød Biogas kan komme til at forsyne op i mod 324 husstande i Havdrup,…

Udnyttelse af overskudsvarme fra Solrød Biogas

Solrød Fjernvarmes bestyrelse besluttede den 10. marts 2020, at igangsætte et projekt til forsyning af Naurbjerg, Kirke Skensved og Havdrup med oversk…

Personlig henvendelse

På grund af den nuværende situation med fare for smitte med coronavirus, henstiller vi til, at personlig henvendelse på værket begrænses mest muligt.…

Årsopgørelse 2019 og Budget 2020

Årsopgørelsen for 2019 og budget for 2020 samt styringstabel for 2020 udsendes i slutningen af marts, men kan nu ses på E|Forsyning. Log på med forbru…

Stor interesse for Varmens Dag

Søndag den 2. februar afholdt Solrød Fjernvarme Varmens Dag. Der var stor interesse for at se den nye biogasmotor på værket og solanlægget i Havdrup,…

Varmens Dag - midt i en omstillingstid

Søndag den 2. februar inviterer Solrød Fjernvarme til Varmens Dag.  Det sker, mens der arbejdes intenst på en klimahandlingsplan på Christiansborg. Et…

Den grønne gas er nået til Havdrup

Til trods for problemer med våde marker og oversvømmede borehuller lykkedes det kort før jul at få etableret rørforbindelsen fra Solrød Biogas til var…

Biogasmotor på plads

Mens der stadig graves og bores for at etablere rørledningen fra Solrød Biogas til fjernvarmeværket i Havdrup, er den nye biogasmotor blevet leveret o…

Solrød Fjernvarme går videre med overskudsvarmeprojekt

Solrød  Fjernvarmes bestyrelse besluttede på sit seneste møde enstemmigt at gå videre med projektet til udnyttelse af overskudsvarme fra CP Kelco i Li…

Sort gas bliver grønt

Nu påbegyndes arbejdet med at forbinde Solrød Biogas med Solrød Fjernvarmes varmeværk i Havdrup. De sidste aftaler med lodsejere er ved at være på pla…

Zero emission

Fremover vil Solrød Fjernvarme kunne bevæge sig rundt i kommunen uden at bidrage til CO2 udledningen. I maj blev den gamle “diesel-hakker” varebil afl…

Ordinær generalforsamling den 23. maj 2019

Falske SMS'er i omløb

Vi oplever, at nogle forbrugere modtager SMS'er fra "Fjernvarmen" med link til betaling af skyldig saldo på 9 kr. Beskederne er skrevet med navn på mo…

Solanlæg gør Solrød lidt grønnere

130 tons CO2 – det er hvad solvarmeanlægget i Havdrup har sparet atmosfæren i 2018. Årets produktion har således levet helt op til forventningerne og…

40% af varmen i Solrød produceres på grøn biogas

Biogasmotoren på Solrød Fjernvarmeværk, som forsynes af ledning fra Solrød Biogasanlæg, har i 2018 dækket ca. 40 % af varmebehovet i Solrød. Motoren l…

Fjernvarmeprisen

Det har været fremme i pressen, at der på grund af grundbeløbets (tilskud fra staten) bortfald sker prisstigninger på fjernvarmen. Bortfaldet har inge…

Vores nye hjemmeside

Vi er glade for at præsentere vores nye hjemmeside, håber du finder det du leder efter. Og synes det er en god oplevelse.

Acontoopkrævning

Bemærk, at acontoopkrævningen sker kvartalsvis i januar, april, juli og oktober måned.

Solrød Fjernvarme 50 år

Solrød Fjernvarme kunne i 2018 fejre 50 års jubilæum. Se vores jubilæumsbrochure her til højre.