Overskudsvarmeprojekt

18. december 2020

Efter mange års planlægning og op- og nedture for projektet kan Solrød Fjernvarme a.m.b.a nu endelig sætte det første spadestik i jorden til det kommende fjernvarmeanlæg, der skal forsyne op imod 324 lokale husstande med bæredygtig overskudsvarme.

Byrådet i Solrød Kommune godkendte i maj 2020 Solrød Fjernvarmes projektforslag om at udnytte overskudsvarme fra Solrød Biogas til fjernvarme til husstande i Havdrup, Naurbjerg og Kirke Skensved samt Havdrup Skole og Havdrup Idrætscenter. Sidenhen har Solrød Fjernvarme gennemført et udbud på entreprisen og har skrevet kontrakt med leverandørerne, således at man nu kan gå i jorden og begynde at lægge de første fjernvarmerør kort efter nytår.

Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Solrød Fjernvarme, Solrød Kommune og lokale klimaagenter. Samarbejdspartnerne mødtes første gang for syv år siden for at udveksle ideer. Siden er der afholdt adskillige arrangementer for borgere, lavet beregninger, stemmet dørklokker og drukket mange liter kaffe. På vejen har der været mange bump og indimellem har projektet været tæt ved dødsdømt pga. uhensigtsmæssige afgifter eller tekniske forhindringer.    

”Det er en kæmpe lettelse at være nået hertil, så at vi nu kan realisere projektet og fra sommeren 2021 begynde at levere endnu mere grøn fjernvarme til borgerne i Solrød” lyder det fra formanden i Solrød Fjernvarme Niels Pedersen”, der fortsætter.

”Havde det ikke været for et fantastisk engagement, stor ildhu og utrolig vedholdenhed fra de lokale klimaagenter var vi aldrig kommet hertil i dag. De skal have en meget stor tak og ligeså til Solrød Kommune, som også har været en uundværlig samarbejdspartner i projektet”. 

Når rørene er lagt, vil overskudsvarmen i fjernvarmesystemet bidrage til en drivhusgasreduktion på 1.200 tons om året og vil således være et konkret bidrag til at realisere Solrød Kommunes ambitiøse klimamål.

”Det giver god mening og der er flere fordele. Overskudsvarmen erstatter fossile energikilder til gavn for klimaet, borgerne får en økonomisk, bæredygtig fornuftig varmekilde og samfundsøkonomisk er det god logik at gøre brug af energi som allerede er produceret og som ellers går til spilde. Hertil kommer så også den klimafordel, der er ved at sænke temperaturen på den afgassede biomasse på Solrød Biogas, hvor hver eneste glimt af klimapotentiale efterhånden bliver udnyttet” lyder det fra borgmester Niels Hörup.  

Projektet baner vejen for, at der på sigt kan komme endnu mere overskudsvarme ind i fjernvarmeforsyningen i Solrød Kommune.

”Det er Solrød Fjernvarmes største projekt nogensinde og derfor har vi også været meget omhyggelige med at sikre projektets rentabilitet på det nuværende grundlag. Samtidig har det været helt centralt for os at få den størst mulige klimaeffekt, og det har vi nu med overskudsvarmen fra Solrød Biogas og vi ser da også meget gerne, at det med tiden kan komme endnu flere borgere i Solrød til gavn” siger Kaj Holm Rasmussen, der som driftsleder af Solrød Fjernvarme har haft en central rolle i den konkrete planlægning af projektet.    

Fakta
Projektforslaget indebærer, at Solrød Fjernvarme etablerer et varmepumpeanlæg, der omdanner overskudsvarme fra den afgassede biomasse ved Solrød Biogasanlæg. Herefter sendes fjernvarmen ud i et nyt ledningsnet, der føres frem til Naurbjerg, Kirke Skensved og den sydlige del af Havdrup, hvor varmecentralen Ørnesædet med dets varmeforbrugere bliver tilsluttet, ligesom Havdrup Skole og Havdrup Idrætscenter også bliver tilsluttet. Desuden kobles det nye fjernvarmenet sammen med det eksisterende fjernvarmenet ved Havdrup Allé, hvor der i dag er anlagt en fjernvarmehovedledning til Havdrup Solvarmeanlæg. Sammenkoblingen giver også mulighed for, at Havdrup kraftvarmeværk, der fyrer med biogas, og Havdrup solvarmeanlæg kan udvide deres produktion af bæredygtig varme.