Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges blandt forbrugerne på værkets årlige generalforsamling. Bestyrelsen er bredt sammensat af repræsentanter fra de almene boligselskaber, andels- og ejerboliger, parcel- og rækkehuse samt småindustrier. Desuden udpeger Solrød Kommune et medlem. Kommunen har nemlig krav på en plads i bestyrelsen, så længe der er optaget lån med kommunegaranti. 

 • Niels Pedersen
 • Formand
 • Jan Færch
 • Næstformand og Kommunal repræsentant
 • Jan W. Juhl
 • Kasserer
 • Michael Folmann Jensen
 • Bestyrelsesmedlem
 • Jean Torp
 • Bestyrelsesmedlem
 • Bjarne Friis Felby
 • Bestyrelsesmedlem
 • Birgitte Rasmussen
 • Bestyrelsesmedlem
 • Hanne Bache Vognbjerg
 • Suppleant
 • Kirsten Sørensen
 • Suppleant
//