Grøn omstilling

 

Vestegnens Kraftvarme Selskab (VEKS) er hovedleverandør af varme til Solrød Fjernvarmes forbrugere. Over de sidste 10-15 år har der været en storstilet grøn omstillingsproces i gang på VEKS’ værker. Væk fra kul og olie og over på CO2 neutrale brændsler. I dag er langt over 60 % af varmen produceret CO2 neutralt. Vores varme bliver hele tiden grønnere.

Vi arbejder også lokalt – i samarbejde med Solrød Kommune – på at levere grøn varme til vores forbrugere. Blandt andet skaber vi varme af både halm og sol. Og vi forventer inden længe at kunne udnytte overskudsvarme fra industrien, så vi kan få glæde af den procesvarme, der hidtil er blevet lukket ud til fuglene.

En del af vores varme produceres i Gl. Havdrup, hvor cirka 100 familier høster fordelene af det lokale halmværk. Når værkets supereffektive højteknologiske ovne har brændt halmen fra de omliggende marker, fører vi varmen ud i stuerne. Dét er billigt og miljørigtigt.

I Havdrup stod vores solanlæg færdigt i januar 2017. Det har ydet langt over forventning. Men ikke én dråbe går til spilde. Vi opsamler nemlig det varme vand i en stor tank og kan tappe efter behov. Derfor nyder de 350 aftagere godt af solopvarmet vand - selv på overskyede dage. Vi forventer, at panelerne, med solens hjælp og en smule vedligeholdelse, kan producere grøn varme i op mod 25 år.

I de kommende år vil der komme flere lokale projekter, som vil bidrage til at gøre fjernvarmen helt grøn, og i 2025 forventer VEKS, at alt varme de producerer er helt fossilfri.

//