Solrød fjernvarme

I over 50 år har Solrød Fjernvarmes primære opgave været at levere miljørigtig, pålidelig og konkurrencedygtig varme til 5.000 brugere – altovervejende leveret gennem VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab).

Vore bestræbelser for at forbedre klimaet, blandt andet ved nedsættelse af udledning af CO₂, har fået nye muligheder, som vi hurtigt har bragt i anvendelse. Her tænkes på vort Solfangeranlæg i Havdrup, der leverer 100% grøn varme til forbrugerne, samt Biofyret i Gl. Havdrup, der leverer varme til ca. 100 aftagere, ved hjælp af halm fra lokale landmænd.

Nye store projekter er i støbeskeen med udnyttelse af overskudsvarme og elektriske varmepumper.

Solrød Fjernvarme er en del af den grønne fremtid.

 

 

//