Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 17. september 2020 kl. 19:00 på Solrød Bibliotek, lokale 25.Dagsorden: Valg af dirigent Bestyrelsens b…

Solrød Kommune Pressemeddelelse

Nu kan biogas blive til endnu mere lokal, grøn fjernvarme Overskudsvarme fra Solrød Biogas kan komme til at forsyne op i mod 324 husstande i Havdrup,…

Generalforsamlingen er udsat

På grund af den nuværende Corona-situation og regeringens retningslinjer i forbindelse hermed udsættes Solrød Fjernvarmes generalforsamling, som var p…

Udnyttelse af overskudsvarme fra Solrød Biogas

Solrød Fjernvarmes bestyrelse besluttede den 10. marts 2020, at igangsætte et projekt til forsyning af Naurbjerg, Kirke Skensved og Havdrup med oversk…

Personlig henvendelse

På grund af den nuværende situation med fare for smitte med coronavirus, henstiller vi til, at personlig henvendelse på værket begrænses mest muligt.…

Årsopgørelse 2019 og Budget 2020

Årsopgørelsen for 2019 og budget for 2020 samt styringstabel for 2020 udsendes i slutningen af marts, men kan nu ses på E|Forsyning. Log på med forbru…

Varmens Dag - midt i en omstillingstid

Søndag den 2. februar inviterer Solrød Fjernvarme til Varmens Dag.  Det sker, mens der arbejdes intenst på en klimahandlingsplan på Christiansborg. Et…

Den grønne gas er nået til Havdrup

Til trods for problemer med våde marker og oversvømmede borehuller lykkedes det kort før jul at få etableret rørforbindelsen fra Solrød Biogas til var…

Biogasmotor på plads

Mens der stadig graves og bores for at etablere rørledningen fra Solrød Biogas til fjernvarmeværket i Havdrup, er den nye biogasmotor blevet leveret o…