Green Hills får grøn fjernvarme

Det nye boligkvarter Green Hills, der er under opførelse ved Cordozavej, er også grønt, når det gælder opvarmningsformen. Om kort tid påbegynder Solrø…

Erhvervskilen tilsluttes fjernvarme i 2021

Netop nu foregår der store anlægsarbejder mellem Køge Bugt motorvejen og Ringsted banen på hver side af Åsvej. Her opføres Solrød Erhvervskile, som fu…

Højagervænget får grøn fjernvarme

Solrød Fjernvarme er pt. i gang med at udvide rørnettet, så beboerne på Højagervænget har en mulighed for at blive tilsluttet bekvem, billig og grøn f…

Termografering af fjernvarmenettet fra luften

Fjernvarmenettet i Solrød, Havdrup og Gl. Havdrup skal nu termograferes fra luften af en drone. Det sker i løbet af en enkelt nat i perioden 9. novemb…

Fjernvarmen i Solrød Fjernvarme er grøn og bliver ikke afgiftsbelagt

Der har de seneste dage i pressen været en nyhed om, at husejere kan forvente en stigning i varmeudgiften over de kommende år på 2,3 mia. kr. Baggrund…

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 17. september 2020 kl. 19:00 på Solrød Bibliotek, lokale 25.Dagsorden: Valg af dirigent Bestyrelsens b…

Solrød Kommune Pressemeddelelse

Nu kan biogas blive til endnu mere lokal, grøn fjernvarme Overskudsvarme fra Solrød Biogas kan komme til at forsyne op i mod 324 husstande i Havdrup,…

Generalforsamlingen er udsat

På grund af den nuværende Corona-situation og regeringens retningslinjer i forbindelse hermed udsættes Solrød Fjernvarmes generalforsamling, som var p…

Udnyttelse af overskudsvarme fra Solrød Biogas

Solrød Fjernvarmes bestyrelse besluttede den 10. marts 2020, at igangsætte et projekt til forsyning af Naurbjerg, Kirke Skensved og Havdrup med oversk…