Varmens Dag - midt i en omstillingstid

Søndag den 2. februar inviterer Solrød Fjernvarme til Varmens Dag.  Det sker, mens der arbejdes intenst på en klimahandlingsplan på Christiansborg....

Den grønne gas er nået til Havdrup

Til trods for problemer med våde marker og oversvømmede borehuller lykkedes det kort før jul at få etableret rørforbindelsen fra Solrød Biogas til...

Biogasmotor på plads

Mens der stadig graves og bores for at etablere rørledningen fra Solrød Biogas til fjernvarmeværket i Havdrup, er den nye biogasmotor blevet levere...

Solrød Fjernvarme går videre med overskudsvarmeprojekt

Solrød  Fjernvarmes bestyrelse besluttede på sit seneste møde enstemmigt at gå videre med projektet til udnyttelse af overskudsvarme fra CP Kelco i...

Sort gas bliver grønt

Nu påbegyndes arbejdet med at forbinde Solrød Biogas med Solrød Fjernvarmes varmeværk i Havdrup. De sidste aftaler med lodsejere er ved at være på...

Zero emission

Fremover vil Solrød Fjernvarme kunne bevæge sig rundt i kommunen uden at bidrage til CO2 udledningen. I maj blev den gamle “diesel-hakker” varebil...

Ordinær generalforsamling den 23. maj 2019

Falske SMS'er i omløb

Vi oplever, at nogle forbrugere modtager SMS'er fra "Fjernvarmen" med link til betaling af skyldig saldo på 9 kr. Beskederne er skrevet med navn på...

Solanlæg gør Solrød lidt grønnere

130 tons CO2 – det er hvad solvarmeanlægget i Havdrup har sparet atmosfæren i 2018. Årets produktion har således levet helt op til forventningerne...

40% af varmen i Solrød produceres på grøn biogas

Biogasmotoren på Solrød Fjernvarmeværk, som forsynes af ledning fra Solrød Biogasanlæg, har i 2018 dækket ca. 40 % af varmebehovet i Solrød. Motore...

Fjernvarmeprisen

Det har været fremme i pressen, at der på grund af grundbeløbets (tilskud fra staten) bortfald sker prisstigninger på fjernvarmen. Bortfaldet har i...

Vores nye hjemmeside

Vi er glade for at præsentere vores nye hjemmeside, håber du finder det du leder efter. Og synes det er en god oplevelse.

Acontoopkrævning

Bemærk, at acontoopkrævningen sker kvartalsvis i januar, april, juli og oktober måned.

Solrød Fjernvarme 50 år

Solrød Fjernvarme kunne i 2018 fejre 50 års jubilæum. Se vores jubilæumsbrochure her til højre.