Tilslutningspriser

Ved tilslutning til fjernvarmeforsyning, eller ved udvidelse af forsyningen til en allerede tilsluttet ejendom, betales et tilslutningsbidrag, som er en engangsbetaling.

Formålet med at opkræve tilslutningsbidrag er, at skaffe kapital til delvis dækning af fjernvarmeværkets omkostninger i forbindelse med tilslutningen.

Tilslutningsbidraget varierer alt efter om der er tale om fritliggende enfamilieshuse, rækkehuse, etageejendomme, ældreboliger, ungdomsboliger eller erhvervsejendomme.

Kontakt værket for at få yderligere information.

 

 

//