Hvor kommer varmen fra?

Den største del af fjernvarmen som Solrød Fjernvarme aftager, kommer fra VEKS, Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S.

VEKS køber fjernvarmen hos Avedøreværket, som på samme tid producerer elektricitet (kraft) og varme, deraf navnet ”kraftvarmeværk”.

Et kraftvarmeværk kan udnytte mere end 90 procent af energien, når der produceres el og varme.

Der produceres også varme på to affaldsforbrændingsanlæg, som også er storleverandører af varme til VEKS. De to anlæg er ARGO i Roskilde og Vestforbrænding i Glostrup.

Ca. 99% af den varme, der distribueres i Solrød leveres af VEKS fra Avedøre mv. 60% af varmen leveres gennem rørene. Resten produceres lokalt på værket af den biogasmotor, som forsynes med biogas gennem en ledning fra Solrød Kommunes biogasanlæg. Den sidste 1% leveres af spids- og reservelastkedler på værket fyret med fyringsolie.

Til at forsyne Havdrup med varme, har Solrød Fjernvarme et lokalt værk, hvor en gaskedel og motor leverer ca. 75% af den fornødne varme, samt et solanlæg som leverer de resterende 25%.

Endelig forsynes ca. 100 boliger med grøn varme fra halmanlægget i Gl. Havdrup.

 
//