Ingen stigning i varmepriserne i 2022

20. december 2021

Trods kraftigt stigende priser på olie, gas og el bliver det ikke dyrere at opvarme sin bolig, hvis man får leveret fjernvarme fra Solrød Fjernvarme.

Budgettet for 2022 blev vedtaget på årets sidste bestyrelsesmøde den 16. december og det indebærer, at varmeprisen fastholdes på samme niveau som 2021. Når det kan lade sig gøre på et tidspunkt, hvor energipriserne ellers er inde i en stor stigning, skyldes det, at en større og større del af varmen produceres grønt, og derfor er uafhængig af prishoppet på fossil energi.

De uændrede priser gælder både forbrugerne Solrød, Havdrup og Gammel Havdrup – og kommer naturligvis også de nye forbrugere til gode, som i løbet af 2021 er blevet tilsluttet fjernvarme fra overskudsvarmeprojektet i Havdrup og Kirke Skensved.