Solrød Fjernvarme går videre med overskudsvarmeprojekt

19. november 2019

Solrød  Fjernvarmes bestyrelse besluttede på sit seneste møde enstemmigt at gå videre med projektet til udnyttelse af overskudsvarme fra CP Kelco i Lille Skensved. Dog med det forbehold at projektet kan holdes indenfor det samlede projektbudget. 

 

Der har været stor interesse for projektet blandt de kommende fjernvarmekunder, og Solrød Fjernvarme modtager næsten dagligt henvendelser fra folk, der ønsker at få den nye, grønne fjernvarme. 

 

Den praktiske gennemførelse af projektet påbegyndes i foråret 2020 - og det forventes, at de første nye fjernvarmekunder vil modtage varme i fyringssæsonen 20/21. 

Hele projektet - der har et samlet budget på ca. 30 mill. - forventes afsluttet i 2022.