40% af varmen i Solrød produceres på grøn biogas

4. marts 2019

Biogasmotoren på Solrød Fjernvarmeværk, som forsynes af ledning fra Solrød Biogasanlæg, har i 2018 dækket ca. 40 % af varmebehovet i Solrød. Motoren leverer dermed et væsentligt tilskud til den varme, som kommer fra VEKS’s produktionsanlæg på Avedøre Holme. At en betydelig del af varmen ikke skal sendes gennem rørene fra Avedøre, men produceres lokalt betyder også, at varmetabet reduceres betydeligt.