Udbygning af fjernvarme

8. marts 2022

Vi har tidligere annonceret, at vi i løbet af foråret 2022 forventede at holde informationsmøde om den fortsatte udrulning af fjernvarme - i daglig tale Havdrup fase 2.

Desværre har krigen ikke kun betydet stigende priser på gas, olie og el. Vi har også set større prisstigninger på stål (og dermed fjernvarmerør), rentestigninger og flaskehalse både i forhold til maskinel og mandskab. Alt dette giver usikkerhed og rykker ved både de økonomiske forudsætninger og tidsplaner for de enkelte projekter.

Vi forventer i forbindelse med projekt “Gaslommen” i Solrød, hvor vi i løbet af maj modtager tilbud fra vores leverandører, at blive klogere på udviklingen i priser mv.

Herefter vil vi informere yderligere om fjernvarmen i Havdrup.