Fjernvarmen i Solrød Fjernvarme er grøn og bliver ikke afgiftsbelagt

8. oktober 2020

Der har de seneste dage i pressen været en nyhed om, at husejere kan forvente en stigning i varmeudgiften over de kommende år på 2,3 mia. kr.

Baggrunden for nyheden er, at regeringen har fremsat et lovforslag om at forhøje “rumvarmeafgiften”. Intentionen med afgiften er at gøre det dyrere at opvarme med sorte brændsler. Det betyder, at ejendomme der opvarmes med olie eller naturgas bliver dyrere at varme op.

Men da fjernvarmen i Solrød er grøn, bliver Solrød Fjernvarmes forbrugere ikke ramt af afgiftsforhøjelsen.