Solrød Kommune Pressemeddelelse

1. april 2020

Nu kan biogas blive til endnu mere lokal, grøn fjernvarme

Overskudsvarme fra Solrød Biogas kan komme til at forsyne op i mod 324 husstande i Havdrup, Naurbjerg og Kirke Skensved med bæredygtig fjernvarme. Det skriver Solrød Kommune i en pressemeddelelse, efter at byrådet på et nyligt møde har godkendt et projektforslag fra Solrød Fjernvarme a.m.b.a.

Solrød Biogas omdanner allerede nu bl.a. fedtemøg fra Solrød Strand, citrusskaller og gylle til grøn energi, der forsyner ca. 6000 husstande med el og ca. 2000 husstande med varme. Projektforslaget sendes nu i fire ugers høring hos berørte grundejere og forsyningsselskaber.

Byrådet har tidligere godkendt en lignende ansøgning fra Solrød Fjernvarme vedr. overskudsvarme fra virksomheden CPKelco i Lille Skensved, men der er i mellem tiden kommet ny EU-lovgivning, som CPKelko skal overholde, der gør det langt mere fordelagtigt i stedet at anvende overskudsvarme fra Solrød Biogas.

Projektforslaget indebærer, at Solrød Fjernvarme etablerer et varmepumpeanlæg, der omdanner overskudsvarme fra den afgassede biomasse ved Solrød Biogasanlæg. Herefter sendes fjernvarmen ud i et nyt ledningsnet, der føres frem til Naurbjerg, Kirke Skensved og den sydlige del af Havdrup, hvor varmecentralen Ørnesædet med dets varmeforbrugere bliver tilsluttet, ligesom Havdrup Skole og Havdrup Idrætscenter også bliver tilsluttet.

Desuden kobles det nye fjernvarmenet sammen med det eksisterende fjernvarmenet ved Havdrup Allé, hvor der i dag er anlagt en fjernvarmehovedledning til Havdrup Solvarmeanlæg. Sammenkoblingen giver også mulighed for, at Havdrup kraftvarmeværk, der fyrer med biogas, og Havdrup solvarmeanlæg kan udvide deres produktion af bæredygtig varme.