Tidsplan klik her 

 

Projektet forventes at opstarte den 12. september ved Ankerhusvej.

Informationsmateriale til beboerne er under udarbejdelse.

 

Her kan du se materialet fra Infomødet den 10. marts 2022 vedr. projektet for fjernvarmeforsyning af Gaslommen/Fredensbovejkvarteret.

Solrød Fjernvarme går videre med projektet i Gaslommen

Solrød Fjernvarme kan nu oplyse, at der er 131 tilmeldinger - svarende til 75% af gasforbrugere - og at bestyrelsen har besluttet, at der er opnået en tilstrækkelig høj tilslutningsgrad. 

Solrød Fjernvarme vil nu igangsætte arbejde vedrørende udbud, indhentning af tilbud, kontraktforhandlinger mv., før at selve anlægsarbejdet kan gå i gang. 

Anlægsarbejdet forventes at starte omkring 1 juli 2022.  Der vil senere blive udsendt information om, hvornår den enkelte husstand vil blive tilsluttet fjernvarmen.

Ved spørgsmål til fjernvarme i Fredensbovej-kvarteret, er man meget velkommen til at kontakte Teknik og Miljø i Solrød Kommune på telefon 56 18 20 00 eller Solrød Fjernvarme på 56 14 28 14.