Her kan du se materialet fra Infomødet den 10. marts 2022 vedr. projektet for fjernvarmeforsyning af Gaslommen/Fredensbovejkvarteret.

Solrød Fjernvarme går videre med projektet i Gaslommen

Solrød Fjernvarme kan nu oplyse, at der er 131 tilmeldinger - svarende til 75% af gasforbrugere - og at bestyrelsen har besluttet, at der er opnået en tilstrækkelig høj tilslutningsgrad. 

Solrød Fjernvarme vil nu igangsætte arbejde vedrørende udbud, indhentning af tilbud, kontraktforhandlinger mv., før at selve anlægsarbejdet kan gå i gang. 

Anlægsarbejdet forventes at starte omkring 1 juli 2022.  Der vil senere blive udsendt information om, hvornår den enkelte husstand vil blive tilsluttet fjernvarmen.

Ved spørgsmål til fjernvarme i Fredensbovej-kvarteret, er man meget velkommen til at kontakte Teknik og Miljø i Solrød Kommune på telefon 56 18 20 00 eller Solrød Fjernvarme på 56 14 28 14.