Udskiftning af varmemålere senest 1. august 2024

6. juni 2024

Udskiftning af varmemålere

I de ejendomme, hvor der endnu ikke er skiftet varmemåler/datamodul, vil Per Vallentin Olsen fra Val-Tek kontakte forbrugerne og aftale besøg, således udskiftningerne kan være tilendebragt senest 1. august 2024.

//