Solrød Fjernvarme får ny formand

16. oktober 2019

Efter Solrød Fjernvarmes generalforsamling trådte Ole Christensen, efter 20 år i bestyrelsen heraf 11 år som formand, tilbage. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende, og den hidtidige næstformand Niels Pedersen overtog formandshvervet. 

Den nye formand takkede den afgående formand for det store arbejde, han havde ydet med udbredelsen af stabil og konkurrencedygtig fjernvarme. De senere år endda med  faldende fjernvarmepriser.

Den nye bestyrelse overtager og arbejder videre med store projekter, som er  i støbeskeen bl.a. udnyttelse af overskudsvarme fra CP Kelco og fjernvarme til Erhvervskilen og Cordoza Parken.