Solrød Fjernvarmes plan for udbygning af fjernvarme kan ses her. Planen kan ændres afhængig af økonomi og forhold i de enkelte områder.

På Solrød Kommunes hjemmeside kan man søge en adresse og se årstal for den planlagte fjernvarme. Gå ind under korttemaet "Miljø" og derefter "Planlagt fjernvarmeudbygning" på dette link: https://kort.solrod.dk/spatialmap