Ændring af Almindelige bestemmeler

23. september 2021

I henhold til EU-reglerne er Solrød Fjernvarme forpligtet til at oplyse om energiforbrug jf. BEK nr. 2251 af 29/12/2020 - Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.
Dette betyder at der er behov for at kunne kommunikere med forbrugere på billigst mulige måde.
Der skal udsendes information om at kunne tilgå forbrugsoplysninger 7 gange årligt i fyringssæsonen. På den baggrund ønsker Solrød Fjernvarme at kunne benytte sig af mail og sms, hvorfor der ændres i vores almindelige bestemmelser punkt 1.5. Ændringen vil gælde fra 1. januar 2022.